logo
Wybierz Placówkę    
Rejestracja ogólnopolska
Tel.: 12 423 02 38
602 634 534, 728 384 040
html slider
18 lat doświadczenia w leczeniu otyłości i nadwagi!

Korzyści dla biznesu

1. Wzrost zaangażowania oraz efektywności i wydajności wśród pracowników;

2. Obniżenie kosztów związanych z absencją pracowników;

3. Spadek liczby wypadków oraz obniżenie kosztów opieki zdrowotnej;

4. Zmniejszenie rotacji pracowników i związanych z tym kosztów prowadzenia nowych procesów rekrutacyjnych;

5. Pozapłacowy element systemu motywacyjnego;

6. Poprawę zdrowia oraz wzrost świadomości występujących zagrożeń wśród pracowników, przyczyniający się do poprawy ich kondycji psychofizycznej oraz wzrostu zadowolenia;

7. Budowanie wizerunku świadomego pracodawcy, inwestującego w kapitał ludzki, szanującego swoich pracowników, dbającego o ich dobro oraz środowisko pracy;

8. Zwiększenie konkurencyjności organizacji wśród potencjalnych pracowników;

9. Tworzenie nowych wartości i kultury w organizacji;

10. Czynnik integracyjny.

Regulamin serwisu  |  Polityka Plików Cookies  |  Wszystkie prawa zastrzeżone