logo
Wybierz Placówkę    
Rejestracja ogólnopolska
Tel.: 500 205 943
html slider
18 lat doświadczenia w leczeniu otyłości i nadwagi!
Fundacja

FUNDACJA NA RZECZ WALKI Z OTYŁOŚCIĄ

Przedsięwzięcia zrodzone z prawdziwej potrzeby, pasji oraz poczucia społecznej misji mają dużą siłę przebicia i szansę na odniesienie sukcesu. Taką misję i sprecyzowany plan oddziaływania społecznego ma Fundacja na Rzecz Walki z Otyłością. Fundacja powstała przy znanym i posiadającym ponad 10- letnie doświadcznie krakowskim Centrum Leczenia Otyłości.

Głównym celem fundacji jest szeroko rozumiana edukacja nt. profilaktyki żywieniowej u wszystkich grup wiekowych, zagrożeń jakie niosą ze sobą choroby cywilizacyjne, jak i aktywności fizycznej oraz rekreacji. Innym rodzajem działalności jest doraźna pomoc ludziom, którzy najbardziej cierpią z powodu otyłości i skutków nią spowodowanych. Przez pojęcie pomocy rozumieć należy organizację kompleksowego leczenia, natomiast w aspekcie perspektywicznym podjęcie kroków, które eliminować będą problem otyłości w społeczeństwie, tym samym zapewniając mu zdrowie i prawidłowe funkcjonowanie.

Jak widomo otyłość to nie tylko kwestia ciała, ale przede wszystkim ducha. Dyskryminacja osób otyłych staje się nieststy zjawiskiem coraz powszechniejszym. Stąd też troska Fundacji o odpowiednie traktowanie osób otyłych w różnych środowiskach i sytuacjach.

Fundacja na Rzecz Walki z Otyłością jest organizacją skupioną na szerokiej grupie problemów zwiazanych z otyłością, m.in:

1. profilaktyka i edukacja żywieniowa w szkołach podstawowych i gimnazjalnych,
2. szeroko rozumiana edukacja grup zawodowych i społecznych w kontekście zdrowego stylu życia, zapobiegania chorobom cywilizacyjnym i niwelowania skutków otyłości,
3. odpowiednia selekcja i dobór wartościowych i zdrowych produktów żywieniowych,
4. wyrównywanie szans na leczenie otyłości i nadwagi w kręgu różnych środowisk i grup społecznych.

Tak szeroko zakrojone ramy działania Fundacji na Rzecz Walki z Otyłością potrzebują wsparcia, także tego finansowego, które umożliwi efetywną realizację celów fundacji.

NR KONTA BANKOWEGO: 27 1020 2892 0000 5602 0239 6836

Regulamin serwisu  |  Ochrona danych osobowych  |  Polityka Plików Cookies  |  Wszystkie prawa zastrzeżone